Testa hemma vid din laptop med ett blädderverktyg
Button: Anmäl dig gratis nu


Die Harris Interactive AG garanterar:

  • Ingen försäljning av dina data till tredje part
  • Ingen reklam
  • Ingen Profiling
  • Ingen Spam

En hörnpelare i vår företagspolitik är den strängt konfidentiella nyttjandet av dina data

Som medlem av tyska marknads- och samhällsforskarnas yrkesförbund samt det världsomspännande marknadsundersökningsorganisationen ESOMAR, måste vi efterleva deras riktlinjer vad gäller dataskydd. Dessutom är vi registrerade hos de ansvariga för dataskydd i Hamburg som datanyttjande företag.

Ingen annan än Harris Interactive AG har insyn i de uppgifter du har lämnat. Dina data behandlas alltså strängt konfidentiellt och överlämnas inte till någon tredje part.

Företagen får enbart utvärderingsresultaten från våra enkäter. Dina personliga data (t.ex. ålder, utbildning, etc.) skiljs ut från dina projektdata (dina åsikter vid en intervju) omedelbart efter utvärderingen. Ingen tredje part får därför insyn i de personliga uppgifterna

Ett exempel 23% av de kvinnliga deltagarna i en studie kan tänka sig att köpa en notebook, med funktionerna x och y. De personliga uppgifterna lämnas i detta fall inte till tredje part.

De projektrelaterade uppgifterna, alltså dina svar inom ramen för våra tester, sparas inte av Harris Interactive AG i förbindelse med dina personuppgifter ,

på något sätt som gör det möjligt för oss att få mer information om din person (profilering). Skulle vi i enstaka fall vilja tillfoga kännetecken, t.ex. den bil du just nu kör, till dina stamuppgifter, sker detta endast med din uttryckliga tillåtelse. Vi vill inte ha några transparenta testpersoner. Lagringen av sådana kännetecken är bara till för att förenkla urvalet vid våra tester. .

För övrigt: om du inte längre är intresserad av att samarbeta med Harris Interactive AG kan du bara skicka oss ett e-postmeddelande med rubriken: annullera registreringen. Alla dina uppgifter raderas då omedelbart från vår server.

En hörnpelare i vår företagspolitik är en strängt konfidentiell behandling av dina personliga uppgifter.

Harris Interactive AG är medlem i BvM (marknads- och samhällsforskarnas yrkesförbund). Att följa riktlinjerna och rekommendationerna från detta förbund är obligatoriskt för vårt bolag.

Om du har vidare frågor, vad avser användandet av dina sparade uppgifter, kan du kontakta oss.